Kannanottoja

Peruskoulun tuntijakouudistus ei toteudu sellaisenaan

ESITYS FILOSOFIAN LIITTÄMISESTÄ PERUSKOULUN OPPIAINEIDEN JA OPETUSMUOTOJEN JOUKKOON

http://filosofia.fi/node/5181 "Yli 150 tunnettua suomalaista yliopistoasiantuntijaa esittää lapsille ja nuorille suunnattua filosofiaa peruskouluun. Kannanotto painottaa, että 2000-luvun koulussa on panostettava selvästi aiempaa vahvemmin ajattelu- ja…Read More

OAJ HUOLISSAAN TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ

Tuntijakoesitys kaipaa korjausta / OAJ:n mielestä tuntijakotyöryhmä ei ole pohtinut riittävästi muutosesitystensä vaikutuksia opetukseen eikä koulutukseen palveluna. Oppiaineiden määrän lisäämisen sijaan järjestö tarkastelisi nykyisten aineiden sisältöjä.…Read More

Kannanotto vuodelta 2004:Tanssi tasavertaiseksi muiden taideaineiden kanssa

Kirjoittanut Alpo Aaltokoski 03.11.2004 16:17 Taidetanssi elää maassamme korkeasuhdannetta taiteellisen laadun, uusien innovaatioiden ja alati kasvavien harrastajien ja yleisömäärien suhteen. Miksi tanssitaide ei ole perusopetuksessa tasavertainen oppiaine…Read More

Lisää kannanottoja:Visuaalisten taiteiden asemaa parannettava peruskoulun tuntijakouudistuksessa

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry, Kuvataideakatemian ylioppilaskunta, Arkkitehtikilta ja Kuvataiteiden opettajaksi opiskelevien monimielinen ainejärjestö Kooma ry vetoavat Opetusministeriöön, jotta kuvataiteiden perusopetus nostettaisiin siitä…Read More

Kannanottoja/kommenteja työryhmän esitykseen

SUKOL - Perusopetuksen uudesta tuntijaosta todellinen uhka suomalaisten kielitaidolle. "Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on tyrmistynyt toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten asemasta…Read More
See more
to comment