About

Потребни се лекови за 7 годишниот Дејан

Почитувани,

Ви благодариме што одвоивте време да го прочитате нашето барање.

Ние сме родители на 7 и пол годишно дете, Дејан Анѓелески, кое боледува од ретка генетска болест Hereditary Angioedema (HAE) или недостиг на C1 inhibitor кој е особено важен за контрола на имунитетниот систем на организмот. Се работи за болест која предизвикува животозагрозувачки напади при што е потребна итна медицинска интервенција. До сега детето, поради недостаток на лекови во Македонија, е третирано со свежосмрзната плазма, меѓутоа во последните напади изреагира со влошување на состојбата и после апликацијата на плазма, поради што мораше да прими Ц1 Инхибитор – лек кој според важечките препораки на медицината базирани на докази му е потребен за лекување.

Овој лек е набавен од наша страна приватно во неколку наврати, но со оглед на честите напади што ги добива нашиот син (во последните два месеци имаше вкупно 10 напади и ни беа потребни 10 инекции), Ви се обраќаме за помош за обезбедување на средства за набавка на лекарствата. Ампулите со Ц1 инхибитор концентрат му помагаат да се смират нападите што ги добива, а во Македонија не се достапни. Ние досега успевавме да ги набавиме од Германија и Унгарија и истите се со цена од 700 до 900 ЕУР. Вкупните трошоци за годишното лекување на Дејан како и набавката на лекарствата се движат околу 80.000 ЕУР.

Вашата помош за набавка на лекарствата ќе му помогне на Дејан да има колку што е можно поквалитетен живот исполнет со игра и дружење со неговите врсници и редовно следење на наставата во училиште како ученик во второ одделение, кои досега поради честиот престој во болница и интензитетот на болеста се сведени на минимум.

Ве молиме во согласност со Вашите можности да ни излезете во пресрет на нашето барање. Финансиските средства за купување на лекарствата може да се уплатат на донаторската сметка за Дејан Анѓелески во Алфа банка во Скопје со бр.280124100136128.
Со почит,
Влатко и Наташа Анѓелески
Тел: 3070318
070 248 225
070 328 849
075 846 071

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ за ДОНАЦИЈА:
ВИП 077 143413
Т-МОБИЛЕ 070 143414
КОСМОФОН ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈА 075 143 424
СО СЕКОЕ ЈАВУВАЊЕ ДОНИРАТЕ 100 ДЕНАРИ НА СМЕТКАТА НА ДЕЈАН

1. Dejan Angjeleski