Back to STOPP tvangsadopteringen av norske barn!

Nordmenn er ignorante og likegyldige

- Det som gjør meg mest rasende er at folk flest tillater barnevernet å vokse og få gjøre som de vil!

Omtrent slik ytret en aktivist mot barnevernsovergrep seg til meg.

Nordmenn er ignorante og likegyldige. De lar barnevernstorturen vokse og vokse i omfang. Det er så mye annet som er gøy å holde på med enn å bry seg om lidelse. Det minner meg om de som klaget på media for at media forstyrret de med bilder av utsultede barn i Afrika, i påsken. Dessuten kan man jo bare rasjonalisere bort ugjerningene med moralisme, subjektiv eller selektiv erfaring og myter.

Ikke minst er det ekkelt med alle som kaller seg kristne - og derav forplikter seg til sannhet og kjærlighet - som fornekter sannheten om overgrep og lever med kjærlighetens motpol, likegyldighet. Det er hyklere.

Disse kristne er absolutt ikke alene som hyklere! For hvem vil vel ikke være blant de sannferdige, hederlige, rettskafne eller kjærlige?! Men man kan imidlertid ikke kombinere dette med ignoransen av lidelsen og torturen i sin kultur.

Nå er det forskjell på lidelse og lidelse. Enkelt kan det deles i to grupper:

1. Livet er vanskelig grunnet sykdom, ulykker, utilstrekkelighet etc. Dette er naturlig lidelse. Frihet fra dette kalles gjerne positiv frihet, og ofte overnaturlige rettigheter, da troen på å fri seg fra dette gjerne går over i illusjoner og jaget etter utopier.

2. Livet er vanskelig grunnet at folk blir overfalt av andre mennesker. Dette er...

2 a) kriminalitet (lovbrudd),

2 b) strukturell vold ("ulov" / lovbestemte ugjerninger) eller

2 c) anarkisme i den overførte betydningen manglende lover eller prinsipper for rett og galt (lovløshet).

Nr 2 handler om at mennesker aktivt griper inn i andres liv og påfører lidelse. Slikt kan kalles samfunnspatologier. Spesielt gjelder samfunnspatologier ulov og strukturell vold.

Frihet fra dette kalles negative rettigheter eller bare FRED.

Det vi ber om er altså FRED.

I barnevernet finner man både lovbrudd, ulov og lovløshet.

Den tilsynelatende meningen med barnevernet er å gi barn såkalte posetive rettigheter. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon for at de gjør det på gruppenivå. Tvert imot finnes det dokumentasjon for at de skader barn på gruppenivå ved såkalte omsorgsovertakelser. Hvilket er den delen av barnevernet vi primært angriper. Det er da også på grunn av trusselen om omsorgsovertakelser at mennesker tillater mange av de andre meningsløse tiltakene til det såkalte barnevernet.

1 comment

to comment