Back to STOPP tvangsadopteringen av norske barn!

Partiet for Familiekjærlighetens Frihet (PFF) | Verv både her og der!

For tiden forsøker jeg å verve flest mulig til "causen" "Familiekjærlighetens frihets parti". Den er for venner av Partiet for Familiekjærlighetens Frihet (PFF).

http://www.causes.com/causes/592083

Siden det er begrenset hvor mange man kan innby i forskjellige "causer", så får jeg ikke vervet medlemmer her, eller i «causen» Fjern overgriperen, ikke barnet!

http://www.causes.com/causes/282095-fjern-overgriperen-ikke-barnet

Likevel vokser de andre "causene". Jeg skulle gjerne sett at de vokste raskere. Der kommer DU inn i bildet. Vær med å be inn nye medlemmer. Trykk på den grønne "tasten" til høyre "Invite Friends", og be inn så mange som mulig. På den måten hjelper du oss til å nå flest mulig. Folk trenger å vite hvilke partier som bryr seg om forskningen om familie og barnevern. Eller hvilke som bare ignorerer barnevernsofre.

Det er også nødvendig at folk dras inn i miljøet som vil beskytte familien mot mer press fra politikere, næringsliv, såkalt barnevern etc. Mange er også de som har gått på de tidsriktige mytene om alt fra familievold til barnehager. Det finnes en del forskning av høy kvalitet som er fullstendig på tvers av det vi har lært. Når det vi har lært går på tvers av hva som er best for barn og voksne, så sliter flere enn nødvendig med livene sine. For politikerne og såkalt barnevern forholder seg til mytene, og setter politimakt bak dem. Det er farlig!

Vi trenger et stort miljø som sprer og mottar informasjon. Ingen ting er vel enklere enn å be noen med i "causene". Slik kan DU hjelpe miljøet å bli større.

Hvor mange må vi være for å påvirke politikerne som ikke vil høre? Faktisk bare så mange at vi påvirker stemmegivningen med noen få prosent. Det er nok til å velte maktbalansen på Stortinget.

Et bevis på at vi når mange, er jo denne causen. En annen måte å dokumenterer dette, er å søke barnevernskritisk på Google. Søk på f.eks følgende ord:

barnevern lovbrudd

For få år siden fikk man få treff. 7. november 2010 fikk jeg nesten 90000 treff. Før pinse i år fikk jeg 180000 treff. Nå er det oppe i 234000 treff. En eksplosiv økning er mer enn en dramatisk økning! Det er MANGE som skriver stadig oftere om maktanarkiet i det såkalte barnevernet, hvor det er systematiske lovbrudd overfor familiene. Denne type lovbrudd er brudd på artikkel 8 i de europeiske menneskerettighetene.

http://lov.r-b-v.net/#art8

Norge bryter altså menneskerettighetene systematisk, og nå har folket fått nok. Merk: Det er ikke media som øker antall treff med 10-tusener av kommentarer på nett. Du finner ikke økningen i tradisjonell media. De fortier den. Det er ikke politikere flest som roper opp.

Det er folket som har fått nok!

Desto flere, desto sterkere er vi. Derfor verv medlemmer i "causene" og få med flere på alle mulige måter.

to comment