Back to STOPP tvangsadopteringen av norske barn!

Tidsfrist for å få tilbake sine kjære barn.

BV-minister Audun Lysbakken vil vurdere tidsfrist for foreldre, slik at de etter en viss tid ikke lenger kan kreve tilbake sine barn fra fosterhjem. Dette er mye begrunnet med barns flytting.

Altså regelrett desinformasjon om at man minsker barns flytting gjennom å hindre de å dra tilbake til foreldrene. Dette uten mye tilbakeflytting.

Flyttingen er nemlig mellom flere fosterfamilier, barnehjem o.l. institusjoner.

Siterer morgenbladet:
"Barneminister Audun Lysbakken setter nå ned et utvalg som skal granske det biologiske prinsippet. Blant annet vil han vurdere en tidsfrist for biologiske foreldre, slik at de etter en viss tid ikke lenger kan kreve til...bake sine barn fra fosterhjem. En slik frist vil trolig gjøre Barnevernet enda mer utskjelt, og likevel er det nødvendig og modig å gå inn i problemstillingen."
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20101112%2FOLEDER%2F711129897

Hvor gal får man bli?

Først taper omtrent alle i fy-nemnda som er nyttig idiot for det såkalte barnevernet. Men makten later som det er rettsikkerhet.

Deretter får nesten ingen barna tilbake. Men makten later som om foreldrene stadig får barna tilbake, mens de svært ofte omtrent aldri får se sine barn.

Og nå skal de også fjerne alle juridiske rettigheter. Men makten later som om foreldrene skal få ha med sine barn å gjøre, og kaller det "åpen adopsjon".

Dette landet har penger nok til å knuse familien som naturlig institusjon gjennom propaganda og makt.

Man må komme seg ut av landet om det er snakk om fy-nemnd.

to comment