About

Den rødgrønne regjeringen vil UTVIDE og LOVFESTE bortadopteringen av stjålne barn. Uten å bry seg om at de ikke en gang kan dokumentere at dagens barnerov er nødvendig.

Meningen med denne kampanjen, er å informere om regjeringens overgrepspolitikk mot familier. Ikke bare svake familier, men stadig flere ressurs-sterke. Det er relativt tilfeldig hvilke familier som får frastjålet sine barn, og deretter opplever tvangsadoptering, med dertil tap av alle rettigheter til en foreldre/barn-relasjon.

1. Stans loven om tvangsadopsjon!

2. Loven om "åpen adopsjon" rettes mot familier MAKTEN HAR KNUST. Regjeringen forverrer og "legaliserer" der familiemedlemmer ugrunnet nektes å treffes.

3. Adopsjon skal ikke brukes for å spare staten penger til advokater, rettsutgifter, utredninger av foreldre etc!

4. Barn må ikke misbrukes for å øke offentlig sektor, eller som likestillingsredskap mht kvinnearbeidsplasser og barnløse! Eller bare som ekstrainntekt.

5. Menneskerettigheter og naturlige rettigheter om barns rett til biologiske familie, og om familiens selvstendige rett, skal respekteres også i Norge!