Stop Selling Ceded Lands

Mahalo piha!

Mahalo ke Akua, na Akua e ha, na Akua kini, na Aumakua, na Kupuna, na Makua, na Keiki! After overwhelming testimony the North Shore Neighborhood Board voted tonight NOT to allow a dog park to be built on the Kapukapuakea Heiau Complex in Kaiaka Bay. Mahalo…Read More
to comment