About

Creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare corectă a limbii române în rândul vorbitorilor nativi.

1. Exprimarea scrisă şi orală, conformă cu normele limbii române literare actuale.