Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

TV4 och undertexterna

Läs om prisdumpningens effekter på översättningarna: http://textirutan.blogspot.com/2009/10/kanner-ni-till-tv4-jo-det-tror-jag-nog.html ... Ur texten: "I TV4 är allt rosenrött, softat och tonsatt med småputtrig, intetsägande hissmusik. Frågan är varför…Read More
to comment