EU info centers in Armenia, Simplified Shengen Visa Rules

Հայաստանին խոստանում են ասոցացված անդամակցություն Եվրամիությանը / Armenia Promised Associate EU Membership

Հավանաբար, շուտով կսկսվեն Հայաստանի հետ բանակցությունները Եվրամիություն ասոցացված անդամակցության վերաբերյալ: Այդ մասին հայտարարել է Հարավային Կովկասի երկրների գծով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին Время новостей ռուսական հրատարակությանը տված…Read More

EU gets closer to Armenia or vice a versa

Good news folks!!! As we can see from the recent developments in the EU & Armenia relations and, namely from signing a new memorandum to set the stage for the new talks, it obvious that our goal is feasible and we will have to do our bests to become a…Read More
to comment