About

Нека заедно да спрем детската порнография

1. Ако сме задружни може да ограничим разпространението на детски порнографски снимки

2. Важна е подкрепата