About

Azərbaycan millətinin böyük bir qismi (təbəqəsi) tərəfindən

Bildiğiniz kimi Güney Azərbaycan Topraqları Fars faşisti tərəfindən işğal ulmuş və fars faşistləri azərbaycanın məzlum milətinə deəyişik və çeşitli haqsızlıqlar edib dir.
biz inanırıq ki Güney Azərbaycan Türk milləti öz gələcəyini özü bəlirləmili və öz Muqədaratını əlinə almalıdır.
bizdə bir çox Güney Azərbaycanlı kimin düşünürüq ki Bu əməlin mümkün olması bu millətin Azadlıq və istiqlaliyətin dədir.

1. Güney azərbaycan millətinin haqlarını mudafiyə etməq üçün.

2. Güney Azərbaycanın İstiqlali üçün.