Back to !DOWN WITH IRAN GOVERNMENT TV همکاری با صدا و سیما به هر شکل، خیانت به خون جوانان ایران است!

با سپاس از شما هم اکنون تعداد اعضای این صفحه به 6000 نفر رسید

امید که روزی به بیش از 10000 عضو برسیم
در نظر داریم با زیاد شدن تعداد اعضا به پیشنهاد یکی از دوستان
مستقلن و جدا از صدا و سیما دریافت آگهی کنیم
و شرکت ها و نهادها را به جای صدا و سیما به سمت مردم بکشانیم.
لطفن به دوستان خود بگویید

to comment