ရန္ကုန္ဟာ..ငါ႕တုိ႕ျမဳိ႔ျဖစ္တယ္...။

ရန္ကုန္ဆုိတာ...ခင္ဗ်ားတုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕ ရင္ဘတ္ထဲက ေသြးေၾကာမၾကီး တစ္ေခ်ာင္းျဖစ္တယ္.....လူနဲ႕လူပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အက်ဳိးမျပဳတဲ႕ပလတ္စတစ္လုိ အမိႈက္ေတြက ရန္ကုန္ကုိ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ အက်ည္းတန္ေစခ႔ဲတာၾကာျပီ......ခင္ဗ်ားတုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕ ခ်စ္တဲ႕ရန္ကုန္ ကုိ…Read More
to comment