استراتژي جديد

هشدار

دوستان ساكن در ايران، تمام اطلاعات و مشخصات و عكس هاي شخصي خود را در فيس بوك پاك كنيد و نام خانوادگي خود را نامشخص بگذاريد به هيچ چيز اعتبار نيست

5 comments

to comment