Violent attack to students' dorm in Tehran and Isfehan

حمله خشونت بار نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان گزارش ها از ایران حاکیست که نیروهای امنیتی دولت ایران بامداد دوشنبه در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در خوابگاه دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی به آنجا یورش برده اند که به گفته…Read More
to comment