About

Stoppa Våldtäkterna Nu!

Under 2006 så anmäldes 4 208 grova våldtäkter i Sverige. Enligt BRÅ (brottsförebyggande rådet) så är det endast 20 % som anmäls, vilket skulle innebära att det eventuellt begås mellan 10 000 – 15 000 våldtäkter i Sveriges avlånga land... Om denna statistik skulle stämma så är det oerhört skrämmande! Cirka 60 % av våldtäkterna klaras aldrig upp och gärningsmännen går fria. Varje individ måste stå upp och göra sin röst hörd, vad kan ändras i Sveriges rikes lag? Vad kan göras mer? Det är nu upp till oss medmänniskor att sätta stopp för detta fruktansvärda brott.

1. • Våldtäkt är inte enbart ett lagbrott utan även en psykologisk handling mot en annan människa som blir en traumatisk och mycket svår upplevelse, stoppa våldtäkterna nu!

2. • Gör din röst hörd och hjälp till att ändra Sveriges rikes lag. Fler våldtäkter behöver klaras upp!

3. • Vi medmänniskor behöver stå upp för offren och ge dem styrka att anmäla gärningsmannen/männen