23. 05. Dzuă Natsională

Armănj... vini dzua a noastă. S-nă hărsim, s-nu agărshim limba di dadă shi s-nă lărdzim. Ună Mindueari, Ună Vreari, Ună Cali. Armănami. ;-)

1 comment

to comment