تبریك سال نو

فرارسیدن سال نو را تبریك مي گويم و سالی همراه با سلامتی، موفقیت و شادی برایتان آرزومندم احمد ترکمان فروردین 1389

Congradulation from admin of cause مترجم فارسی را هم به بخش مترجمهای یاهو و گوگل اضافه کنید

درود و تبریک بر همه دوستان اکنون که این توانایی برای ترجمه به پارسی فراهم گردیده بر تک تک ایرانیان است که با پیشنهادات خود برای ترجمه بهتر راه را برای این نمونه اولیه ترجمه فراهم کنند تا در آینده نمونه های نهایی و بدون ایراد را داشته باشیم از همکاری سبزتان…Read More

69 comments

to comment