Back to تمسخر اقوام ایرانی را پایان دهیم

دعوت از پان ترک ها برای پاسخ گویی

دوستان عزیزم , سوء برداشتی شد از موضوع که اینجا لازمه توضیح بدم ... هیچ گروه نژاد پرستانه ای از جمله پان فارس و پان ترک و پان عرب و پان ایرانی و .... قابل قبول نیست و دلیل این بحث اینه که بیایم تفکرات غلط و گاهی تحریف های که از جانب پان ها انجام می شود را رسوا کنیم با پشتوانه علمی و تاریخی و زبانشناساه .. مطمئن باشید که در ادامه پست هایی هم خواهیم داشت با عناوین " دعوت از پان فارس ها برای پاسخگویی" و یا " دعوت از پان عرب ها برای پاسخ گویی"

در هر حال یکی از علل جدایی ما و توهین به همدیگه همین گروه های پان هستند که باید با همه شون مبارزه بشه ....
--------------------------------------------------------------------------------
با درود به همه سروران گرامی ...
نخست باید بگم که با هر گونه اندیشه نژادپرستانه و واژه هایی که با "پان" شروع می شه مثه پان ترک , پان عرب , پان ایرانی و .. که بخواد برتری بده به گروهی مخالفم ...
.گروهی از هم میهنان آذری ما هستند گمان می کنند از دیرباز ترک زبان و ترک تبار بودند که البته اگر هم چنین می بود باز کسی حق تمسخر و جُک ساختن آنها رو نداشت ولی خب این خلاف واقع هست و به نظرم یک حربه دیگه هست برای تفرقه بین ما با نام پان ترکیسم ...
اگر بخواهیم فرض کنیم که آذری های باستان ترک تبار بودند پس باید بپذیریم که قدیمی ترین حکومت بومی شمال غرب ایران و آذربایجان کنونی زبانی با ریشه ترکی داشتند ...
پس می بایست نام پادشاهان آنها ریشه ترکی داشته باشد ...

من از همه پان ترک ها دعوت می کنم معنی نام پادشاه سوم ماد "هووَخشَتره" رو به من در زبان ترکی باستان یا مغولی یا هر زبان هم گروه ترکی بیان کننئ ..

ادب و نزاکت فراموش نشود ... بحص فقط منطقی و علمی هست ....
------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
واژه هوَخشتره نام سومین پادشاه ماد که مورخان یونان باستان از انها به صراحت نام بردند و با تمامی نسخه های دیگر تاریخی هم خوانی دارد . این نام در زبان های آریایی (هندو اروپایی) به سادگی معنا دارد و نیاز به تلاش زیادی هم نیست .هر کسی که کمی زبان پهلوی و اوستایی بداند معنای آن را در می یابد ..
واژه ای در اوستا داریم به نام "خشَثره" که با حرف "ث" عربی نزدیکی تلفظ دارد . که به صورت زیر تلفظ می شود. این واژه به معنای پادشاهی است . ما نام های ترکیبی زیادی از این واژه در زبان های باستانی ایرانی داریم از جمله "خشَثره وئیریه" به معنای پادشاهی و یا کشوربرتر که نام ماه شهریور هم هست ..
در زبان اوستایی حرف "ث" در تبدیل به زبان های دوره های بعدی گاهی به "س" و گاهی بعه "ت" تبدیل شده . مثل واژه میثره که شده میترا و یا مهر و همچنین واج های "خ" و "ش" پشت سر هم زیاد استفاده شده که در تبدیل به زبان های دوره های بعدی یکی از آن دو حذف شده مثل آتخش =آتش | سیاوخش = سیاوش
واژه خشَثره همان است که امرو "خسرو" می نامیم و هم چنین واژه "شَتر" در زبان پهلوی که در فارسی امروز به شهر تبدیل شده ریشه از خشَثر دارد .. خشَثر = شَتر ..
و واژه ایران شهر به معنای پادشاهی ایران .
واژه "هو" هم به معنای نیک است که امروز در وازه هایی مثل هومن و هوتن و .. داریم و همین واژه در اوستا بوده "هَئو" و در پهلوی بوده "هو" و جمله معروف زرتشت "گفتار نیک, کردار نیک و پندار نیک" در پهلوی اومده "هومت هووخت هوورشت" ..و همین پیشوند را در واژه "هونره" که امروز هنر می گویی بوده ..

نتیجه: هوَخشَثره = پادشاهی نیک و یا پادشاه نیک ...

20 comments

to comment