Back to Fjern overgriperen, ikke barnet!

Barnevern og fakta

I Norge lærer ikke skolen elevene faktaorientert logisk tenkning. Diskuteres følsomme saker, er det nesten regel at folk setter overbevisning foran fakta. Gjennom rasjonalisering beholder de sine livsløgner. Med antall ansatte i barnevernssystemet, og tilgrenset, øker mengde myte-forsvarende argumenter som media er mer eller mindre bevisstløs spreder av. For man TROR jo på det man gjør. Tro passer imidlertid bedre i kirken enn som grunnlag for maktbruk.

Her er noen beviste, dels dramatiske fakta som forkastes i offentlig debatt. Grunnet begrenset plass i papiraviser brukes parantes for de som vil "google" forskning m.m.

Det er mer skadelig å skilles fra foreldre som er i live, enn at foreldrene dør. (Agid & al) Dette tar ikke barnevernsideologien hensyn til, med dertil skade på barna.

Det kan være opp til over hundre ganger større sjanse for vold i ikke-biologiske konstellasjoner. Kalles gjerne Askepott-effekten. (Martin Daly & Margo Wilson). Jfr «stemoderlig behandling». Barnevernsarbeidere flest virker ikke vite om slikt.

I 1995 ble det forsket på barn som bodde med biologisk familie og med ikke-biologisk. (Mark V. Flinn & Barry G. England: "Childhood Stress and Family Environment". Current Anthropology, Vol 36 No 5, December). Stresshormonet cortisol økte med minskningen av biologisk slektskap.

Biologi/gener og alt vi ikke vet, er i barnevernet byttet med mer eller mindre miljødeterminisme. Dette i en tid hvor forskning stadig viser nye områder hvor vi er 70-80% påvirket av genetisk arv. Fra alkoholismens ofte medfødte behov for noe å «støtte» seg til, til lykkeforskning. (F.eks artikkelen (2007): Lykken er medfødt, Forskning.no) I barnevernet har imidlertid foreldrene skylden.

(...)

Les videre her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread451669/

to comment