Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Back to Fjern overgriperen, ikke barnet!

Barnevern og fakta

I Norge lærer ikke skolen elevene faktaorientert logisk tenkning. Diskuteres følsomme saker, er det nesten regel at folk setter overbevisning foran fakta. Gjennom rasjonalisering beholder de sine livsløgner. Med antall ansatte i barnevernssystemet, og tilgrenset, øker mengde myte-forsvarende argumenter som media er mer eller mindre bevisstløs spreder av. For man TROR jo på det man gjør. Tro passer imidlertid bedre i kirken enn som grunnlag for maktbruk.

Her er noen beviste, dels dramatiske fakta som forkastes i offentlig debatt. Grunnet begrenset plass i papiraviser brukes parantes for de som vil "google" forskning m.m.

Det er mer skadelig å skilles fra foreldre som er i live, enn at foreldrene dør. (Agid & al) Dette tar ikke barnevernsideologien hensyn til, med dertil skade på barna.

Det kan være opp til over hundre ganger større sjanse for vold i ikke-biologiske konstellasjoner. Kalles gjerne Askepott-effekten. (Martin Daly & Margo Wilson). Jfr «stemoderlig behandling». Barnevernsarbeidere flest virker ikke vite om slikt.

I 1995 ble det forsket på barn som bodde med biologisk familie og med ikke-biologisk. (Mark V. Flinn & Barry G. England: "Childhood Stress and Family Environment". Current Anthropology, Vol 36 No 5, December). Stresshormonet cortisol økte med minskningen av biologisk slektskap.

Biologi/gener og alt vi ikke vet, er i barnevernet byttet med mer eller mindre miljødeterminisme. Dette i en tid hvor forskning stadig viser nye områder hvor vi er 70-80% påvirket av genetisk arv. Fra alkoholismens ofte medfødte behov for noe å «støtte» seg til, til lykkeforskning. (F.eks artikkelen (2007): Lykken er medfødt, Forskning.no) I barnevernet har imidlertid foreldrene skylden.

(...)

Les videre her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread451669/

to comment