Back to Fjern overgriperen, ikke barnet!

Familie må komme først | Av Suranya Aiyar New Delhi, India

(Link to the English article (http://www.hindustantimes.com/News-Feed/ColumnsOthers/Family-must-come-first/Article1-1011847.aspx))

En av våre indiske kontakter, Suranya Aiyar, skriver gode artikler på engelsk om familie- og barnevernsproblematikk, og er med i debatter på TV. Marianne Haslev Skånland har oversatt en av hennes artikler: Familie må komme først

Der skriver hun bl.a det denne "causen" handler om (sitat):

Det finnes noen farlige foreldre som må skilles fra sine
barn. Men den riktige reaksjon i slike tilfeller er å
fjerne den mishandlende forelderen, istedenfor å rive til
seg barnet. Løsningen på et slikt barns problemer ligger
ikke i en lettvint flytting fra én omsorgsgiver til en
annen i et fosterhjem eller en adopterende familie.

Eller på engelsk (sitat):

There are some dangerous parents who must be separated from their
children. But the proper response in such cases is to remove the
offending parent instead of snatching away the child. The solution to
such a child's troubles is not just a matter of relocation from one
custodian to another in a foster home or adoptive family.

Her er artikkelen på engelsk:

http://www.hindustantimes.com/News-Feed/ColumnsOthers/Family-must-come-first/Article1-1011847.aspx (http://www.hindustantimes.com/News-Feed/ColumnsOthers/Family-must-come-first/Article1-1011847.aspx)

Her er den norske varianten:

http://www.mhskanland.net/page10/page145/page145.html (http://www.mhskanland.net/page10/page145/page145.html)

Her kan saken diskuteres av brukerne på Forumet Redd Våre Barn:

http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=33222#p33222 (http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=33222#p33222)

God lesing!

2 comments

to comment