Back to Fjern overgriperen, ikke barnet!

FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon

Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

Det er en politikk media har tro på, og velger formidle til det norske folk, framfor å informere.

En av flere årsaker til FNs handling er det såkalte barnevernet. En annen årsak er psykiatriens muligheter for maktmisbruk og -overgrep.

Hans Bauge kommenterer i en av de ytterst få og gjerne små aviser som aktivt kritiserer Norges menneskerettighetsbrudd.

Endelig har FN oppdaget at Norge har i lengre tid skjult for dem at Norge driver samme sporten (menneskerettighetsbrudd. Undertegnedes kom.) selv, til og med tortur regelen bryter Norge mot. Altså EMK Art. 3. Barn blir fratatt foreldrene, kun fordi de ikke har nok penger, uforskyldt.

http://sfm.no/Arkiv-2012/Art-Des-2012/011212.FN-med-en-fortjent-nesestyver-til-Norge.htm

Jeg siterer fra Abcnyheter.no og Morgenbladet:

Blant de gruppene i samfunnet som ikke har et godt menneskerettighetsvern i Norge i dag fremhever Butenschøn pasienter i tvungent psykisk helsevern, minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, innsatte i fengslene og andre steder der mennesker er under myndighet av andre.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/12/01/norge-degradert-av-fn

– Hva innebærer B-status i FNs organer?

– Først og fremst at vi ikke har talerett overfor FNs ulike overvåkingsorganer. Da FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006, fikk de A-akkrediterte nasjonale institusjonene formell talerett, noe de også har i enkelte konvensjonsorganer. Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv.

(...)

– FN setter oss på samme formelle B-nivå som land som Tsjad, Bulgaria og Tadsjikistan.

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert

Mer fra Samfunnsmagasinet:

Selv om barnevernet breker om andre ting som de får medhold i fylkesnemnda og at de fjerner ungene før foreldrene får sjansen til å gjøre noe med det. Ja, dette bryter mot samme kommisjon Art. 8. Så kommer FN endelig og degraderer Norge fra foreløpig kategori A til B. Det betyr at Norge ikke lenger har stemmerett og at Norge kan brøle så mye de vil, for det er ingen lenger som skal ta noe hensyn til det.

Ytringsfrihet eksisterer ikke i Norge. Ingen kan komme og vise sin misnøye om det er noe galt i Norge, for det er ingen riksdekkende medier som vil ta i slikt. Her kan det virke som de indirekte har fått munnkurv. Der i gården påstår de at man må tenke på vær varsom plakaten.

http://sfm.no/Arkiv-2012/Art-Des-2012/011212.FN-med-en-fortjent-nesestyver-til-Norge.htm

Miljøet rundt BarnasRett.no, NKMR og forumet jeg driver, har vert med å tipse FN om det såkalte barnevernet, i denne rapporten:

http://www.crin.org/docs/critical-comments-to-norway-fourth-periodic-report-to-the-un-committee-on-the-rights-of-the-child-2008.pdf

Nå trengst det at verdenssamfunnet forholder seg til at adskillelse foreldre og barn er grusom tortur for barn og foreldre. I milliardlandet India har f.eks mange skjønt det. Da kan man få forståelse for at mennesker (individer som må ansvarliggjøres!) i Norge torturerer andre mennesker - barn og voksne.

Konsekvensen av en slik realitetsorientering, er at myndigheter kan "tvinges" til å tenke "nytt" med hensyn til barnevern. Skjønt tanker som har fulgt mennesket i alle tusen år er ikke nye. Kun for Stoltenberg & co, tunghørt media og et barnevernet langt ute på jordet.

to comment