Back to Fjern overgriperen, ikke barnet!

Krever barneombud Anne Lindboes avgang

Under hundre underskrifter… Dette er en god sak! Alle som kjemper for biologisk familie bør skrive under.

En del har merket seg Anne Lindboes massive kritikk av norske familier. Videre at hun ser på familien kun som en konstruksjon.

I følge menneskerettighetene er familien barns beste. I følge historien og antropologien, så fungerer ikke familien på hvilke som helst måter. Det finnes klare måter mennesket organiserer seg i familier. Dette betyr at familien er grunnleggende sett biologisk betinget, i motsetning til en konstruksjon.

At mennesker med radikale familiefientlige holdninger skal være barneombud, er ikke noe man kan akseptere.

http://www.underskrift.no/underskrifter.asp?Kampanje=5075

2 comments

to comment