Back to Fjern overgriperen, ikke barnet!

Mysteriet om de forsvunnede gener

Helt ny forskning viser at halvparten av barnevernsbarna har en eller flere såkalte psykiske lidelser. (Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Nov. 2013)

Dette tragisk høye tallet er ingen overraskelse. Tvert imot. Når forskerne imidlertid skal forklare dette, så forsvinner pluttselig genetisk arv, skader som følger av selve adskillelsen og at miljø er mer enn foreldre. At vi mennesker ikke har alle svar på hvorfor psykisk sykdom oppstår er også borte i tåken.

I hodene deres er problemet familien. Ta barna raskest mulig. Punktum.

I mitt forrige innlegg i HA [Helgeland Arbeiderblad], viste jeg til bl.a dansk forskning som sa at såkalte omsorgsovertakelser forverret for de fleste. (Tidligere anbragte som unge voksne. 2011.)

En stor tysk forskningsundersøkelse viste at lykke hang sammen med personlighetstype og de valgene vi gjør. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010.) Det gjelder selvsagt til en viss grad også unge barnevernsbarn. Om de imidlertid har hatt det svært vanskelig så er ikke dette å velge lykken noe enkelt. Norsk tvillingforskning viste også at lykkeopplevelsen var opp til 80% genetisk arv. (Ragnhild Bang Nes sin Doktorgradsavhandling, 2007).

Kan såkalt omsorgsovertakelse fjerne barna fra sine gener?

Det underlige er at når barnevernsforsvarere kommer med det som skal være forskning, så er alt slikt ikke-tema. Borte er også «askepott-effekten», evolusjonspsykologenes beviser for slektskapsseleksjon hos mennesket. (Google psykologiprofessorene Martin Daly og Margo Wilson).

Innenfor bl.a forskning så har man et viktig begrep: Bias. I Store Norske Leksikon står det at bias handler «om utsagn, valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt.» Wikipedia nevner bl.a partiskhet, favorisering eller forutinntatthet.

Mon tro om problemene i barnevernet kan avhjelpes når storparten av virkligheten ignoreres? Det største problemet for barnevernsbarna er at det finnes et miljø basert på tusenvis av mennesker som jobber i barnevernet, psykiatrien, skoler etc som ikke bare lar slikt passere i stillhet. Men som også har et lukket sinn for resten av virkligheten.

For å bruke Wikipedias ord: Partiskhet overfor barnevernet, favorisering av utvalgte miljøforklaringer, og forutinntatthet - vi vet. Det ødelegger livet til så mange barnevernsbarn.

Nylig reagerte fagforbund (leserinnlegg i HA) på nedleggelse av barnehjemmet i Leirfjord. De hevdet seg vite om barnehjemsmetoder som virket. Det er standardholdninger også i barnevernet: Vi vet.

Hvordan forklare forutinntatte at årsaken til at barnevernet fungerer så dårlig er mengder med ignorert viten?

1 comment

to comment