Back to Fjern overgriperen, ikke barnet!

Folkerett og såkalt barnevern - menneskerettighetsbrudd

For tiden leser jeg debattboken om barnevern som er
skrevet av samfunnsviter Nina Langfeldt og psykolog/kriminolog Joar
Tranøy. Det gir noen nye tanker om barnevernet.

Etter å ha arbeidet med opinionsdanning relatert
til såkalt barnevern i ca 25 år, så lærer jeg fremdeles mye nytt. Denne
gang fikk jeg vite at FN faktisk har tatt opp en problemstilling som
barnevernet stadig ikke vil forholde seg til. Barnevernet sier følgende:

Argument: Det er selvsagt ikke vår jobb å ta hensyn til foreldrene. Vi driver med barnevern!

Jeg hopper denne gangen over faglige argument rundt det faktum at det
på gruppenivå ikke er barnevern uten at man også forholder seg
konstruktive til foreldre. Nå skal det handle om det man kan
kalle folkerett.

Artikkel 3 i barnekonvensjonen er interessant (sitat):

2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som
er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene
og forpliktelsene til barnets foreldre, (…)

http://www.barneombudet.no/barnekonvensjonen/helekonvensjonen/#3 (http://www.barneombudet.no/barnekonvensjonen/helekonvensjonen/#3)

Barnevernets argument er altså ugyldig eller ulovlig. Man SKAL ta
hensyn også til foreldrenes rettigheter. Normalt folkevett sier selvsagt
det samme.

Les mer her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread361679/ (http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread361679/) Delta i debatten.

to comment