Back to Fjern overgriperen, ikke barnet!

Ytringsfrihetsfientlige Norge - Nye lover på gang

Mange vet det ikke, men i Norge er det kultur for å gå mot ytringsfriheten. Det viser dommene i Strasbourg, hvor Norge dømmes for brudd på ytringsfriheten.

I nyttårstalen sin, sa Statsministeren følgende (Sitat):

Ingen fortjener å bli mobbet. Og ingen skal få true andre uten konsekvenser. Derfor vil regjeringen at hatefulle ytringer på nettet skal straffes. Til våren vil vi fremme et lovforslag om dette til Stortinget.
(Sitat slutt.)

Det høres jo pent ut. Men skal man ikke få lov å si noen sannhetsord mot barnevernsovergripere? Det er slik loven kan bli anvendt.

Norge er dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for manglende ytringsfrihet gang på gang. Her er dommene:

- BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY Storkammerdom 20/05/1999. Saksnr. 21980/93 Krenkelse av artikkel 10
- NILSEN AND JOHNSEN v. NORWAY Storkammerdom 25/11/1999. Saksnr. 23118/93 Krenkelse av artikkel 10
- BERGENS TIDENDE AND OTHERS v. NORWAY Dom 02/05/2000. Saksnr. 26132/95 Krenkelse av artikkel 10
- TØNSBERG BLAD AS AND HAUKOM v. NORWAY Dom 01/03/2007. Saksnr. 510/04 Krenkelse av artikkel 10
- TV VEST AS & ROGALAND PENSJONISTPARTI mot Norge Dom 11/12/2008. Saksnr. 21132/05 Krenkelse av artikkel 10

Eksempel på hatmelding som rettsvesenet nok også vil godta for fremtiden (Sitat):

Nå oppfordrer han [daværende statssekretær Kjell Erik Øye] også andre kommuner til å legge mer press på dem som legger ut disse listene.
(Sitat slutt.)

Det gjaldt lister med offentlige personer man ikke kunne anbefale. Lister regjeringen, politiet, og statsadvokater hadde behandlet og funnet lovlige. I Norge (og demokratier flest) har man ikke lover som gir myndighetene muligheter for å presse lovlydige.

Dette ulovlige utsagnet fra regjeringens representant ville nok ikke blitt dømt som hatutsagn.

Hadde jeg hatt ressursene der og da skulle jeg fått dette til domstolen i Strasbourg. Istedenfor måtte jeg akseptere henleggelse, etter uttrekking av tid og overføring av saken til Oslo.

MEN: Den gruppen – barnevernsofrene – som regjeringen uttalte hatutsagn mot, ville trolig blitt dømt, om de foreslo tilsvarende, at mennesker skulle drive med ulovlig press mot barnevernspedagoger.

Med den ukulturen vi har i Norge, så er ulovliggjøring av såkalte hatefulle ytringer, svært farlig for utsatte grupper.

Det er etisk rett å være sint på de man mener ødelegger mennesker. Dette skal man kunne ytre. Spesielt når det gjelder offentlige personer. Det finnes en del menneskerettighetsdommer om retten til å gå knallhardt ut mot offentlige personer.

Norge vil nok dømmes flere ganger i Strasbourg. Selv om menneskerettighetsdomstolen er på gli mot stadig større tro på maktens godhet.

2 comments

to comment