Back to STOP nasilju...

Prof. Darko Mihajlović, pisac РЕЧИ БЕЗ ОКОВА

Lbb

РЕЧИ БЕЗ ОКОВА
После књиге прича, афоризама и песама Оловком на вихорове пред нама је књига афоризама Дарка Михајловића Осмехом на вихорове, други његов искорак у књижевне воде.
>
Реч је о надареном ствараоцу који увек стреми напред, и поред бројних препрека испред њега и датих ,,јунака". Реч му је бистра, мисао без окова, без брана повременом крику, слободна, јер иза ње стоје морални принципи. Као да жели да каже: Не могу више да вичем а да ме не прати одјек. Највећи број његових афоризама су углавном кратки, али тешки од мисли и богати сликама у малом простору језика. Стрепња у њима подмукло откуцава исход животне стварности. Сажетост им омогућава брзо памћење и лако преношење. Изворност Михајловићевих афоризама, оштроумност, духовитост и отвореност су знаци њиховог распознавања. Аутор се у својим казивањима стилски користи бројним књижевним фигурама – антитезом, парале-лизмом, парадоксом, хиперболом и сл.
>
Афоризам Дарка Михајловића чешће је садржајно збијен и мисаоно густ, а доноси неку општеважећу, дубоку мисао, досетку, мудрост, правило или искуство живљења у текућем времену; изнијансираност мисли, духовит израз и оштроумност. Ови афоризми подручје су етике и морала, иако су у основи субјективне природе. Писан је без обавезне риме, али веран свом унутарњем ритму. Актуелан је, јер аутор непрестано прати текућу стварност и указује на све што излази из моралних принципа и аутор нуди одговарајућу медицину за оздрављење.
>
Да би се читалац лакше оријентисао књига је подељена у дванаест тематских целина. У првој (Прва ствар коју треба урадити), сусрет је аутора са круцијалним питањима, о животу уопште, узвишеним темама каква је Судбина, шта је живот. Аутор се са страхом пита да ли ће се збити оно што жели и очекује, пошто своје ,,јунаке" изводи на осветљену сцену. Спасавајући се унапред од пукотине између жељеног и оства-реног, он посеже за благом иронијом, а бранећи се од залудног чекања препуног стрепње користи танани хумор, тако да и само очајање, и сам страх пред временом и неизвесношћу делују одмерено, ,,уљудно".
>
Друга тема његовог афоризма (Ово није моје време! Моја писанија су за сва времена!) је насушна и хитна потреба да се живи у складу са моралним принципима. Али?
Пета тема-целина (Био једном један лав. Мишеви га оборили) трећа је опсесивна тема Дарка Михајловића. Централни је мотив – политика на овим просторима, јер се све у њој зачиње и око ње плете. Питање: Куда плови овај брод? Прати ли путању Титаника? Срушили су систем, поделили власт. Овде као да је сваки афоризам сагоревање у немогућим настојањима, јер време неумитно тече, а мало светла: Угарак непрестано тиња, нити се гаси, нити распламсава.
>
Завршни циклус упућен је Онима што се муче, мучећи ме... (дуже мисли и поруке) – реч је трајна, коначни судија, учитељица живота. Уместо мржњом, осмехом на вихорове. Сатиричност, уз дозу сарказма, уз нужно боцкање (,,подбодачице"), да се не прекине свест и савест. Тако је и ово Михајловићево издање повод да кажемо коју реч о културним приликама у нашем времену. Ново време, време бродолома и услед ,,уличне дресуре", расипања друштвених и националних снага. Зима је, около магла и облаци. Али, тмурно небо овог дела Србије с времена на време разведравају људи попут нашег аутора, упирући прст у оно што не ваља и указивањем на прави пут..
>
У проучавању једног писца трага се за исходиштем, уно-шењем у саму личност аутора, а затим и у суштину његових ликова и фабулирање. Михајловићеви ликови нису из сеоске већ градске средине, јер се ту врше значајна социјална померања у новом времену и новотаријама које оно носи – слободно пона-шање, тражење, лутање, дрога. Време када деца су ,,наше највеће благо" па их зато и шаљемо у емиграцију!
Слободан Симоновић

БЕЛЕШКА О АУТОРУ
Дарко Михајловић је рођен у Крушевцу 1974. године. Професор историје, постдипломац на специјалистичким студијама. Бави се историјом Србије, посебно проучава XII ПУК ЦАРА ЛАЗАРА.
Истражује историју српске дипло-матије – почетак XX века. Ту су и интересовања за период холокауста. Одржао је бројна предавања на историјске теме. Стручне радове објављује у текућим публикацијама.

Његово стваралачко перо усредсређено је на област сатире и афоризма, али и песме и кратке приче. У издању КЦК је објавио (2010) књигу ОЛОВКОМ НА ВИХОРОВЕ – приче, афоризми, песме. Афоризме, текстове и песме објављује у разним часописима као и електронској форми.
>
PREPORUKA: na Facebook-u potrazite profil Darko Mihajlovic i sve ostale informacije o knjigama koje smo naveli u gornjem tekstu

pozdravljamo vas i zelimo vam suncani vikend
IGI Admin Centar

2 comments

to comment