Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Back to STOP nasilju...

Prof. Darko Mihajlović, pisac РЕЧИ БЕЗ ОКОВА

Lbb

РЕЧИ БЕЗ ОКОВА
После књиге прича, афоризама и песама Оловком на вихорове пред нама је књига афоризама Дарка Михајловића Осмехом на вихорове, други његов искорак у књижевне воде.
>
Реч је о надареном ствараоцу који увек стреми напред, и поред бројних препрека испред њега и датих ,,јунака". Реч му је бистра, мисао без окова, без брана повременом крику, слободна, јер иза ње стоје морални принципи. Као да жели да каже: Не могу више да вичем а да ме не прати одјек. Највећи број његових афоризама су углавном кратки, али тешки од мисли и богати сликама у малом простору језика. Стрепња у њима подмукло откуцава исход животне стварности. Сажетост им омогућава брзо памћење и лако преношење. Изворност Михајловићевих афоризама, оштроумност, духовитост и отвореност су знаци њиховог распознавања. Аутор се у својим казивањима стилски користи бројним књижевним фигурама – антитезом, парале-лизмом, парадоксом, хиперболом и сл.
>
Афоризам Дарка Михајловића чешће је садржајно збијен и мисаоно густ, а доноси неку општеважећу, дубоку мисао, досетку, мудрост, правило или искуство живљења у текућем времену; изнијансираност мисли, духовит израз и оштроумност. Ови афоризми подручје су етике и морала, иако су у основи субјективне природе. Писан је без обавезне риме, али веран свом унутарњем ритму. Актуелан је, јер аутор непрестано прати текућу стварност и указује на све што излази из моралних принципа и аутор нуди одговарајућу медицину за оздрављење.
>
Да би се читалац лакше оријентисао књига је подељена у дванаест тематских целина. У првој (Прва ствар коју треба урадити), сусрет је аутора са круцијалним питањима, о животу уопште, узвишеним темама каква је Судбина, шта је живот. Аутор се са страхом пита да ли ће се збити оно што жели и очекује, пошто своје ,,јунаке" изводи на осветљену сцену. Спасавајући се унапред од пукотине између жељеног и оства-реног, он посеже за благом иронијом, а бранећи се од залудног чекања препуног стрепње користи танани хумор, тако да и само очајање, и сам страх пред временом и неизвесношћу делују одмерено, ,,уљудно".
>
Друга тема његовог афоризма (Ово није моје време! Моја писанија су за сва времена!) је насушна и хитна потреба да се живи у складу са моралним принципима. Али?
Пета тема-целина (Био једном један лав. Мишеви га оборили) трећа је опсесивна тема Дарка Михајловића. Централни је мотив – политика на овим просторима, јер се све у њој зачиње и око ње плете. Питање: Куда плови овај брод? Прати ли путању Титаника? Срушили су систем, поделили власт. Овде као да је сваки афоризам сагоревање у немогућим настојањима, јер време неумитно тече, а мало светла: Угарак непрестано тиња, нити се гаси, нити распламсава.
>
Завршни циклус упућен је Онима што се муче, мучећи ме... (дуже мисли и поруке) – реч је трајна, коначни судија, учитељица живота. Уместо мржњом, осмехом на вихорове. Сатиричност, уз дозу сарказма, уз нужно боцкање (,,подбодачице"), да се не прекине свест и савест. Тако је и ово Михајловићево издање повод да кажемо коју реч о културним приликама у нашем времену. Ново време, време бродолома и услед ,,уличне дресуре", расипања друштвених и националних снага. Зима је, около магла и облаци. Али, тмурно небо овог дела Србије с времена на време разведравају људи попут нашег аутора, упирући прст у оно што не ваља и указивањем на прави пут..
>
У проучавању једног писца трага се за исходиштем, уно-шењем у саму личност аутора, а затим и у суштину његових ликова и фабулирање. Михајловићеви ликови нису из сеоске већ градске средине, јер се ту врше значајна социјална померања у новом времену и новотаријама које оно носи – слободно пона-шање, тражење, лутање, дрога. Време када деца су ,,наше највеће благо" па их зато и шаљемо у емиграцију!
Слободан Симоновић

БЕЛЕШКА О АУТОРУ
Дарко Михајловић је рођен у Крушевцу 1974. године. Професор историје, постдипломац на специјалистичким студијама. Бави се историјом Србије, посебно проучава XII ПУК ЦАРА ЛАЗАРА.
Истражује историју српске дипло-матије – почетак XX века. Ту су и интересовања за период холокауста. Одржао је бројна предавања на историјске теме. Стручне радове објављује у текућим публикацијама.

Његово стваралачко перо усредсређено је на област сатире и афоризма, али и песме и кратке приче. У издању КЦК је објавио (2010) књигу ОЛОВКОМ НА ВИХОРОВЕ – приче, афоризми, песме. Афоризме, текстове и песме објављује у разним часописима као и електронској форми.
>
PREPORUKA: na Facebook-u potrazite profil Darko Mihajlovic i sve ostale informacije o knjigama koje smo naveli u gornjem tekstu

pozdravljamo vas i zelimo vam suncani vikend
IGI Admin Centar

2 comments

to comment