HELLO MACEDONIANS !!!

Makedonska falanga

Армијата на најисклучителниот државник и најголемиот војсководец на стариот век и на сите други времиња Александар III Македонски (356 - 323 г.п.н.е.) - цар на Македонците од 336 до 323 г.п.н.е. и најлегендарна личност на изминатите илјадолетија која е…Read More

Macedonia

macedonia

MACEDONIA TIMELESS

za MAKEDONCITE

Не ме Плашат... Не се плашам од нив, од предавниците и негирачите на Вечноста. Не ме плаши ни тоа што ги гледам близу до себе, асимилаторите на крвта од моите предци. Ми смета само нивниот смрдлив здив! Не ме плашат ниту нивните закани, едноставно сум над…Read More

WATCH THE VIDEO

to comment