PROTESTA MARSAXLOKK L ERBGHA LI GEJ

L-AHWA. HA TIGI ORGANIZZATA PROTESTA TAL-MASSA F'MARSAXLOKK IL-PJAZZA GHADA L-ERBGHA IL-5 TA'MEJJU 2010. PREZENTI GHAL-LAQGHA SER KUN HEMM BOSTA MISTEDNIN INKLUZI IL-KUNSILLIERA TA' MARSAXLOKK, ZEJTUN, BIRZEBBUGIA, WIED IL-GHAJN, MEMBRI PARLAMENTARI,…Read More

INVITE YOUR FRIENDS TO JOIN OUR CAUSE

LI SMAJT RICENTEMENT HU LI SA 2015 IRIDU JINDBNEW 2 POWERSTATIONS OHRA HDEJN DIK TA DELIMARA. IKTAR DUHHAN GHAL GO FINA, IKTAR MARD GHALINA GHAL FUTUR, ULIEDNA JITWIELDU MORDA, IKTAR KONSUM TA ZEJT, IKTAR JOGHLA IZ ZEJT IKTAR JOGHLEW IL KONTIJIET. INKREDIBBLI…Read More

Hbieb tieghi

Ghandna storja gdida. Ghadni qed ninvestiga naqa dwar haga ohra aktar gravi, tkabbir tal powerstation ta delimara. Nzommkhom Infurmati la nercievi kwalunkwe informazzjoni. Naf zgur li lillna tas-south ikundannawna ghal-mewt. nzommkhom infurmati Daniel

IKTBU XI HAGA !!!!

IKTBU NAQA GHIDU X TAHSBU!!!

Argument Against Incineraration-Wikipedia

The highly toxic fly ash must be safely disposed of. This usually involves additional waste miles and the need for specialist toxic waste landfill elsewhere, sometimes with concerns for local residents. This has been the case in Bishops Cleeve,…Read More

LE GHAL-INCENERATUR IEHOR F’MALTA!!

LE GHAL-INCENERATUR IEHOR F’MALTA!! l-ahwa ha nispjegalkhom x’ inhu l ambjent. l-Ambjent mhux il-fjuri u is-sigar ta’ madwarna, imma huwa is-sors ta l-ghixien taghna. l-arja li tiehu biex tghix. l-ilma li tixrob biex tghix. l-ikel li tiekol biex…Read More

Grazzi talli inghaqadtu!

Dan hu l bidu, xejn ma hu facli biex nerbhu l kawza ,fejn hemm l-ghaqda, il-maturita u il-principji sodi kollox inwarrbu min quddiemna u nimxu b'sahha ghas success. mexxu il kelma u fehmu u edukaw lin nies fuq l effetti ta inceneration specjalment fuq il…Read More
See more
to comment