Back to Stöd lärarna

Lärarnas krav på uppvärdering stöds av allt fler.

Tycker du att det är viktigt med en god kvalitet på undervisningen i skolan?
Anser du att det goda mötet mellan lärare och elev är avgörande för om eleven lär sig det som behövs för fortsatta studier och arbetsliv?
Då håller du säkert med om att lärarna är värda en högre lön och att skolans arbetsmiljö måste bli bättre.
Bjud in dina vänner till den här gruppen!

to comment