About

Höja läraryrkets status.

Det är i skolan som kunskaps- och informationssamhället börjar. Vill vi att alla barn ska få möjlighet till god utbildning måste lärarna få verktyg och resurser för att kunna bedriva bra undervisning.
Det är viktigt att samhället och lärarnas arbetsgivare visar att man uppskattar lärarnas insatser och litar på att lärarna utför sitt arbete på ett professionellt sätt.
Lärarna är experter på kunskapsutveckling och det är lärarna som bäst vet hur arbetstiden används för att eleverna ska nå kunskapsmålen i läroplan och kursplaner.

1. Höj lärarnas löner så de är jämförbara med lärarlöner i övriga EU-länder.

2. Ge lärarna större inflytande över arbetstiden.

3. Inför lärarlegitimation.

4. Stärk utbildade lärares befogenheter i skollagen.