Back to Agera mot SLs homofoba affischer!

Nytt brev till SLs ordförande

Subjekt: Varför ljuger SL?

Hej Christer!

Jag är med i ett upprop på Facebook som hittills samlat 2347 undertecknare. Vi anser att den reklamkampanj ni satt upp i tunnelbanan för kampanjen "Bevara äktenskapet" är kränkande. Vi kräver att ni genast tar ner skyltarna och utarbetar en ny reklampolicy för att säkerställa att medborgarna i framtiden ska slippa hatbudskap i sina gemensamma utrymmen.

Många av oss har fört fram klagomål genom er hemsida. Svaret vi då fått är att "man arbetar nu med att så snabbt som möjligt få bort dessa reklamskyltar". Samtidigt säger din presschef i Svd att "så länge kampanjen inte uppfattas som stötande så uppfyller den inte kraven för att stoppas".

Jag har 3 frågor som jag vill ha svar på:

1) Varför ljuger ni i era svar till oss?
2) Hur kan ni hänvisa till att reklamen inte uppfattas som stötande när 2347 resenärer anser att den är föraktfull och kräver att den tas ner?
3) Finns det något ytterligare vi som medborgare och resenärer kan göra för att övertyga er om att denna och liknande reklam är stötande och bör stoppas i framtiden?

/Marian Bergroth

Se uppropet på http://apps.facebook.com/causes/view_cause/26251

to comment