Back to Agera mot SLs homofoba affischer!

Klaga hos SL

Gå in på http://www.sl.se/templates/CreateIssue.aspx?id=4596

Fyll i "Rubrik":

Varför har ni satt upp homofoba affischer

Fyll i "Jag vill berätta":

Kopiera och klistra in texten nedan:

Under ett dygn har närmre 300 personer på Facebook gemensamt fördömt annonskampanjen "Bevara äktenskapet". Uppropet samlar alla dem som kampanjen riktar förakt mot: Fosterbarn, adopterade, ensamstående föräldrar och deras (uppväxta) barn, sambos, hbt-personer - och alla som lever i en äktenskapligt sanktionerad heterosexuell kärnfamilj, men inte anser att det är en högre stående livsform.

I Stockholms kollektivtrafik annonseras nu för kampanjorganisationen "Bevara äktenskapet". Bakom kampanjen står Katolska kyrkan, Pingströrelsen, Svenska Evangeliska Alliansen och en rad namnkunniga personer, som Stanley Sjöberg, Ulf Ekman, Anna Maria Corazza Bildt och Siewert Öholm.

I vår gemensamma tunnelbana finns nu alltså propaganda för att endast "en unik, av staten sanktionerad, institution för mamma-pappa-barn-relationen" är det viktiga för barnen idag. På kampanjens hemsida står det också att "det är omoraliskt att medvetet planera en uppväxt för ett barn där det inte har kontakt med sina biologiska föräldrar."

Dessa reaktionära budskap om föräldraskap riktar förakt inte endast mot hbt-personer utan också till exempel adopterade barn, fosterbarn, skilsmässobarn och barn som lever med en förälder. Det handlar alltså inte “bara” om barn till hbt-personer - även om "Bevara äktenskapet"-kampanjen gärna vill få det att framstå så.

"Bevara äktenskapet" är en inskränkt och reaktionär kampanj som SL borde skämmas för att ha satt upp i våra gemensamma utrymmen.

________

Och glöm inte att klicka i "Jag vill ha svar"

to comment