About

få folk til å skjønne at hunden ikkjer er farlig uten at eigeren gjør den farlig!

norges lover har ulovliggjort all hold av hunder som har spor av american stafforshere terrier i seg, dette har resultert i at familie hunder som aldri har vært noen trussel for noen har blitt tatt i politiets varetekt, der fler har blitt utsatt for grov omsorgssvikt, i noen tilfeller med døden til følge,utelukkende pga,rase. måtte evakuere min hund ut av landet. etter hans bror ble sultet i hjel i politiets varetekt.
trodde ikkje norge dømmer på grunnlag av rase og tar alle under samme kam, men hunder har veldig dårlige retter her dersom rasen blir ansett som potensiellt farlig,pga enkelt episoder som for det meste er grunnet i hundens oppvekst miljø og ustabile eigere. en hund er aldri født ond!
mennesker kan gjøre en hund farlig ved å vanskjøtte hunden, men det er jo vansjøttsel som burde være ulovlig, men det lovverket blir skjelden brukt for å verne hundenes rettigheter. da hadde historien vært en helt annen!

1. lovfest et hundeeiger sertifikat for alle som skal ha hund uansett rase

2. ikkje døm en hunde rase for enkelt individers handlinger, som er innlært av eiger/trener

3. hundeeiger er ansvarlig for hundens gjerninger,pga enten feil trening,eller mangel av trening,og håndtering og omsorg av hunden.