About

Gör lagen om könsstympning av flickor könsneutral

Det är dags att vi börjar protestera mot behandlingen av små pojkar som får sina könsorgan stympade när deras förhudar skärs av. Omskärelse är alltid okej när det sker på en vuxen och myndig man som fattar ett eget medvetet beslut eller om det sker av medicinska skäl, men kan aldrig accepteras när den utförs på små pojkar på grund av religiösa eller "traditionella" skäl.

Det är ofattbart hur föräldrar kan utsätta sina små söner för detta och det är viktigt att fler börjar protestera mot detta. Som läget är idag har hundar ett bättre legalt skydd - då vi inte får kupera deras svansar - än pojkar.

Förhuden har en stor koncentration av blodkärl och nervändar och utgör 80 % eller mer av penisens hud. Den skyddar urinrörets mynning från föroreningar och ollonet från att exponeras för uttorkning och nötning. Förhuden är en ytterst känslig erogen vävnad som ger lustupplevelser vid sex. Det är ingen slump att omskärelsen har kallats en attack på den manliga sexualiteten. Det är sålunda ingen meningslös bit hud som karvas av utan en vital kroppsdel med viktiga funktioner.

Att snoppen blir mindre känslig, då insidan av förhuden innehåller celler som är extra mottagliga för virus, används idag som ett medicinskt argument för att legitimera omskärelse av pojkar då man hävdar att detta skulle minska HIV-spridningen. Frågeställningen kan vara relevant, men låt då en vuxen man fatta ett eget beslut om omskärelse. Små pojkar sprider ingen HIV och ska därför inte reduceras till ”offerlamm” för att stoppa virusspridningen.

Att stympa en liten pojke, som inte har en egen röst och ett eget val, är ingenting annat än ett övergrepp. Samhället har gjort ett jättejobb när det gäller att få stopp på den hemska seden att könsstympa flickor. Nu är det dags att gå vidare och kräva att lagen mot könsstympning av flickor görs könsneutral så att även pojkar skyddas från denna typ av övergrepp.

Gå med i denna grupp och ge ditt stöd till kampen mot omskärelse av pojkar!

1. Gör lagen om könsstympning av flickor könsneutral

2. Kriminalisera all könsstympning av omyndiga individer

3. Alla barn har rätt till sin kroppsliga integritet