About

Upplysa svenska folket...

...om den okunskap man inom svensk sjukvård praktiserar inom området. Hur sjuk man verkligen kan bli av "fel" fästing. Snabbt insatt antibiotika behandling tom kan rädda liv. Mörkertalet på obehandlade/oanandes smittade är skrämmande många. Unga framförallt. Sluta misstro patienter!!!

Att ändra dem nu för korta behandlingstider som Sveriges riktlinjer rekommenderar och är grundade på en nu för gammal forskning.

Uppdatera läkare om dem nya forskningsrönen som nu finns att ta del av från andra länder.

Få folket att förstå hur viktigt och faktiskt livsnödvändigt det är att va uppmärksam på symtom i tid. Att inte förlita sig på att man ej upptäckt att man haft en fästing. Då man ofta inte ens är medveten om att man har haft en på sig och att den även kan ha bärt på borreliabakterier.
Att inte förlita sig på läkares "kunskap" att det ska va ett utslag eller en ring för att man ska få en antibiotika behandlig. Man kan ha blivit smittad utan att ha fått ett utslag/en ring.

Svenska tester visar oftast inte rätt!!!

Bakterierna/spirocheterna har en förmåga att gömma sig i vävnader och då även gömma sig för svenska tester.
Man behöver då tex leta efter bakteriens DNA.
Vilket man ej gör i Sverige!!!
Här testar man endast blodet och om det då visar sig positivt på borrelia, kanske man även testar ryggmärgsvätskan.

Sverige måste förstå att det är och kommer va väldigt många personer som går obehandlade och omedvetna om att dem bär på bakterierna.
Barn framförallt då dem leker ute i naturen ofta!!!
Då även folk som får fel diagnoser såsom tex ALS, MS, Fibromyalgi mm och då också genomgår en felaktig behandling vilket kan leda till katastrof!!!

1. Läkarvård är en mänsklig rättighet / skyldighet

2. Ignoransen måste bort

3. Ny kunskap bör genast tas till