1000 יום בשבי

גלעד שליט כבר 1000 יומים בשבי. אנא שילכו את הארגון הזה לחברים ואנא הגיעו לאוהל המחאה בהמוניכם!!!
to comment