About

Нека да стане едно от новите Чудеса на света

1. http://www.new7wonders.com/classic/en/index/