National award “Woman of the Year 2014” starts the voting phase

Tirana 18 November 2014 - The Albanian Coalition for the Promotion of Women and Youth in Politics in partnership with the Human Rights House / CRCA Albania, starts today the voting phase for candidates to the National Award “Woman of the Year 2014”. This…Read More

THIRRJE PER ABSTRAKTE PER KONFERENCEN SHKENCORE: DHUNA NDAJ FEMIJEVE NE SHQIPERI!

KONFERENCA SHKENCORE DHUNA KUNDËR FËMIJËVE NË SHQIPËRI UNICEF me mbështetjen e Bashkimit Europian dhe Agjensisë së Bashkëpunimit Austriak Në bashkëpunim me: Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Fakultetin e…Read More

DEKLARATË PËR SHTYP: Politikanët, zyrtarët publikë dhe partitë politike parlamentare në vend të festimeve t’i garantojnë fëmijëve të drejta dhe mbrojtje!

Tiranë 31 Maj 2012 – Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA/DCI Shqipëri), me anë të kësaj deklarate për shtyp kërkon të shpreh shqetësim e saj të thellë mbi situatën e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Sot, në Ditën e Fëmijëve,…Read More

THIRRJE E HAPUR: NJË GRUA PËR PRESIDENTE TË SHQIPËRISË!

Tiranë, 30 Maj 2012 - Koalicioni për Nxitjen e Pjesëmarrjes së Grave dhe të Rinjve në Politikë po ndjek me interes diskutimet që po bëhen ndërmjet partive parlamentare për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës së Shqipërisë, proces që ka filluar…Read More

PUBLIC STATEMENT: A WOMAN FOR PRESIDENT OF ALBANIA!

Tirana, 30 May 2012 - Coalition for the Promotion of Women and Youth in Politics is following with great interest the deliberations taking place between the parliamentary parties for the election of the new President of the Republic of Albania, a process that…Read More

8 MARS 2012: MANIFESTIM I SHOQËRISË CIVILE NË MBËSHTETJE TË PJESËMARRJES SË GRUAS!

KOALICIONI PËR NXITJEN E PJESMARRJES SË GRAVE DHE TË RINJVE NË POLITIKË Albanian Coalition for Promotion of Women and Youth in Politics Tiranё, 29 Shkurt 2012 8 MARS 2012 MANIFESTIM I SHOQËRISË CIVILE NË MBËSHTETJE TË PJESËMARRJES SË GRUAS! FTESË E/I…Read More

SHOQËRIA CIVILE DHE AVOKATI I POPULLIT BËJNË THIRRJE PËR NDIHMA PËR QYTETARËT E BLLOKUAR NGA BORA NË VERI TË SHQIPËRISË

THIRRJE E HAPUR SHOQËRIA CIVILE DHE AVOKATI I POPULLIT BËJNË THIRRJE PËR NDIHMA PËR QYTETARËT E BLLOKUAR NGA BORA NË VERI TË SHQIPËRISË Të nderur kolege e miq, Duke pare situaten dramatike te koheve te fundit, rrjedhoje e motit te keq qe ka prekur gjithe…Read More
See more