בן בערוץ עשר

אהלאן, היום תהיה כתבה על בן בתוכנית "המקור" בערוץ עשר, בשעה תשע אחרי החדשות.

Updates- עדכונים לגבי בן

thanks for joining the cause! Ben has moved to a recovery hospital, and his getting alot better. He is talking (meanwhile without any voice), writing, asking about his froend from the army and moves alot. He started Phisoterapy and we all hope and know that…Read More
to comment