About

Stoppa svenskarnas försök att utplåna den skånska identiteten, släpp Skåne fritt!

Skåne är idag en region under förtryck av den svenska regimen. Ett förtryck som varat sen 1600-talets imperialistiska Sverige övertog "rätten" till Skåne. Hundratals år innan dess hade Skåne skiftat "ägare" mellan Danmark och Sverige åtskilliga gånger.

I Roskildefreden garanterades att Skåne skulle få behålla sina gamla privilegier, friheter, lagar och sin kyrkoordning, men föga förvånande började man med att direkt förbjuda ex. den skånska flaggan.

Trots det lär sig skånska skolbarn om Gustav Vasa, Dackefejden och Nyköpingska gästabud(för att bara nämna några) trots att detta inte hade någon relevans till den skånska historien under samma period.

Skånskan förtrycks och hånas i Sverige som halssjukdom, istället för att erkännas som det vackra och mångfacetterade språk det är.

Tiden är mogen skåningar, det är dags att visa vårt avståndstagande till den "svenska identiteten". Kräv undervisning av skånsk historia, skånskt språk och framförallt, Skånes självständighet.

1. Erkänn Skåne som självständigt

2. Erkänn skånskan som språk

3. Ersätt svensk historia med skånsk historia för skolbarn i Skåne.