About

За България на българите

1. В Европа няма държава, която да излъчва предавания на език, различен от официалния за страната.

2. Българската идентичност има нужда да бъде изчистена и захранена.