SER GO HOME.... AND TAKE THAT "GOCE" AWAY WITH YOU!!!

Моля да подкрепите и тази кауза, при проявен интерес. Ако Ви е писнало да търпите простотията и баналността на Серьога Дмитрич и онова Гоце, заемащо поста и срамящо институцията на "президент на Република България". Адресът е е…Read More
to comment