Viktigare

Vi måste visa att det är viktigare med bostäder, än så här. Ju fler vi blir, desto mer syns vi och större påverkan blir det på dom som har mer makt (än oss andra som inte har så stort inflytande i bostadsbranchen). Så bjud in alla era vänner till den här…Read More
to comment