Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

Viktigare

Vi måste visa att det är viktigare med bostäder, än så här. Ju fler vi blir, desto mer syns vi och större påverkan blir det på dom som har mer makt (än oss andra som inte har så stort inflytande i bostadsbranchen). Så bjud in alla era vänner till den här…Read More
to comment