About

Vsak študent, ki študira, bi moral imeti štipendijo!

1. Za lažji, boljši, hitrejši in kvalitetnejši študij

2. Za zmanjšanje odvisnosti od študentskega dela

3. Za boljše življenjske pogoje študentov