Tanah Sunda

Alhamdulillah geuning nu ngarojong Tanah Sunda teh kalintang seueurna. Dugi ka danget ieu parantos aya 253 urang nu masih micinta Tanah Sunda versi Face Book hususna nu ngangge cukang lantaran face book. Hatur nuhun ka para senior nu teras-terasn ngaorojong…Read More
to comment