About

Per un Vallès sense el quart cinturó

El Quart Cinturó de Barcelona o Autovia Orbital és un projecte d'autopista que travessaria la part nord de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Penedès. El seu recorregut aniria paral·lel a l'actual autopista A-7 a través dels espais agrícoles i forestals propers als parcs naturals de Sant Llorenç del Munt-Serra de l'Obac, del Montseny i del Montnegre-Corredor.

1. La conservació dels espais agrícoles i naturals, mantenint-ne la connectivitat tot formant una xarxa.

2. Sistemes urbans compactes i complexos, amb un ús racional del sòl i del transport privat.

3. Una xarxa de mobilitat que prioritzi el transport públic i la reducció dels gasos amb efecte hivernacle.

4. La millora de la xarxa secundària de carreteres.

5. El rigor en la planificació territorial.