Данъчни намаления - навсякъде

всички страни намаляват данъците като антикризисна мярка http://ikonomika.org/?p=1997

Данъчен стимул като отговор на кризата

"Стигаме до извода, че една реформа за намаляване на осигурителните вноски със 7.5 процентни пункта ще доведе до 130 хиляди новосъздадени или запазени работни места и 0.5% повишение на годишния растеж на БВП." http://ikonomika.org/?p=1936

Две трети искат по-ниски данъци

Според представително изследване на общественото мнение: http://ikonomika.org/?p=1825

Алтернативен бюджет с ниски данъци

to comment